Vui lòng đăng nhập

Nhà trọ cần người thuê gấp

Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập

Thông tin mô tả

Số lượng người/phòng: Tùy - Phòng 16m2, giờ giấc tự do, nhà vệ sinh trong phòng