Vui lòng đăng nhập

Nhà trọ cần người thuê gấp

Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập

Thông tin mô tả

Số lượng người/phòng: K giới hạn - Giờ giấc tự do lối đi riêng k chung chủ nhà vệ sinh riêng hoặc chung tùy phòng