Vui lòng đăng nhập

Nhà trọ cần người thuê gấp

Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập

Thông tin mô tả

Số lượng người/phòng: 4 người - Nhà vệ sinh riêng, 11h đóng trọ, xe tự quản, có camera an ninh