Vui lòng đăng nhập

Nhà trọ cần người thuê gấp

Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập

Thông tin mô tả

Số lượng người/phòng: 4 hoặc 6 hoặc 8 tuỳ phòng - Đầy đủ nội thất