Vui lòng đăng nhập

Nhà trọ cần người thuê gấp

Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập

Thông tin mô tả

Số lượng người/phòng: 4 - Giờ đóng cửa: 23h30, có camera, bảo vệ, chỗ gửi xe, nhà vệ sinh trong phòng, lao công quét dọn hành lang hằng ngày, tạp hóa dưới trọ.