Vui lòng đăng nhập

Nhà trọ cần người thuê gấp

Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập

Thông tin mô tả

Số lượng người/phòng: 2-3 người - Có camera, chỗ ở an ninh, 10h đóng cửa nhưng phát mỗi phòng 1 Chìa khoá ai vào sau thì mở cửa. An ninh có thể để xe bên ngoài không cần đắt vào phòng.