Vui lòng đăng nhập

Nhà trọ cần người thuê gấp

Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập

Thông tin mô tả

Số lượng người/phòng: 6 hoặc 12 - Máy lạnh, nhà bếp, camera, 23h đóng cửa