Vui lòng đăng nhập

Nhà trọ cần người thuê gấp

Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập

Thông tin mô tả

Số lượng người/phòng: Tuỳ theo bạn - Đầy đủ an ninh tốt giờ giấc hợp lý