Vui lòng đăng nhập

Nhà trọ cần người thuê gấp

Địa chỉ: Vui lòng đăng nhập

Thông tin mô tả

Số lượng người/phòng: 4 hoặc 5 - Nội thất đầy đủ, chung cư có chỗ giữ xe