Xóa
12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

Hẻm 485 Phan Văn Trị , Phường 05 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 800 ngàn

Chi tiết

20 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

843/32 Nguyễn Kiệm , Phường 03 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 3 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

997 Nguyễn Kiệm , Phường 03 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 3,6 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

206/30d, Đường Số 20 , Phường 05 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 2,5 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

246/18 Dương Quảng Hàm , Phường 05 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 1,2 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

90/18 Trần Bá Giao , Phường 05 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 3,5 triệu

Chi tiết

18 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

477/40 Nguyễn Văn Công , Phường 03 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 2 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

120/21 Lý Thường Kiệt , Phường 07 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 2 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

114 Dương Quảng Hàm , Phường 05 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 2,5 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

566/85/15 Nguyên Thái Sơn , Phường 05 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 2,8 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

Số 47 Đường Lê Thị Hồng , Phường 17 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 2,2 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

729/59 Nguyễn Kiệm , Phường 03 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 1 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

28/33c Lê Thị Hồng , Phường 17 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 2,2 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

36 Nguyễn Oanh , Phường 07 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 3,2 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

842/1/136 Nguyễn Kiệm , Phường 03 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 2,5 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

785/27 Nguyễn Kiệm , Phường 03 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 3 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

126/4 Nguyễn Du , Phường 07 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 2 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

843/8 Nguyễn Kiệm , Phường 03 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 2 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

32b Hẻm 689 Nguyễn Kiệm , Phường 03 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 1 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

656/100 Quang Trung , Phường 11 , Quận Gò Vấp , TP.HCM

Giá từ: 3 triệu

Chi tiết