Xóa
20 m2

Nhà trọ cần người thuê

Vui lòng đăng nhập

Giá từ: 3,5 triệu

Chi tiết

30 m2

Tìm người ở ghép

Vui lòng đăng nhập

Giá từ: 4,7 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

Vui lòng đăng nhập

Giá từ: 4 triệu

Chi tiết

12 m2

Nhà trọ cần người thuê gấp

Vui lòng đăng nhập

Giá từ: 2,5 triệu

Chi tiết